Sopimusehdot

Espoon kartanon päärakennuksen vuokrauksen yleiset säännöt

Lataa vuokrasäännöt ja sopimusehdot PDF:nä.

Vuokralainen sitoutuu noudattamaan seuraavia turvallisuus- ja viihtyvyyssääntöjä ja korvaamaan vahingot, jotka näistä säännöistä poikkeaminen aiheuttaa.

1 Rakennukseen pääsy ja liikennejärjestelyt

Vuokralainen vastaa vuokra- ja järjestelyaikana siitä, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä kartanon päärakennukseen ja sen ympäristöön.

Espoon kartanon vanhan tallin piha, Peringintie 1, on varattu pysäköintialueeksi ja merkitty liikennemerkein. Päärakennuksen edessä olevalla hiekkakentällä on pysäköintitilaa korkeintaan kymmenelle henkilöautolle. Autojen pysäköiminen ja ajaminen nurmikoilla, puistokäytävillä ja alakerroksen pienellä hiekkakentällä on kielletty. Autojen pysäköintiaika on vuokra-aika. Mikäli autoja joudutaan siirtämään seuraavan tilaisuuden tieltä vastaa vuokralainen niistä kustannuksista.

Linja-autot eivät mahdu ajamaan yläpihalle ja niiden tulee pysähtyä joko portilla tai Peringintien 1 pysäköintipaikalla.

Vuokralaisen tulee asettaa riittävä määrä opasteita sujuvan liikenneohjauksen varmistamiseksi. Vuokralainen sitoutuu korvaamaan vuokranantajalle luvattoman ajon ja pysäköinnin aiheuttamat vahingot.

Kelirikon aikana vuokranantajalla on oikeus rajoittaa autoliikennettä.

2 Keittiö ja kalusteet

Vuokralaisen käytössä ovat vuokra-aikana pääkerroksen apukeittiö. Vuokralainen huolehtii siitä, että hän ja hänen henkilö-kuntansa käyttää keittiölaitteita ja -koneita niiden vaatimalla normaalilla tavalla. Vuokralainen huolehtii siitä, että apukeittiön laitteet ja pinnat ovat tilankäytön jälkeen siistit, puhtaat ja roskat viety pois tilaisuuden jälkeen.

Vuokralainen on vastuussa keittiöiden siivouksesta ja pesusta ja järjestyksestä. Mikäli tästä aiheutuu vuokranantajalle lisätyötä tai mikäli astioita/laitteita rikkoutuu tai katoaa, vuokralainen sitoutuu korvaamaan tämän vuokranantajalle kunkin laitteen/astian korvaushinnaston mukaan.

3 Juhlatilan kalustaminen ja koristelu

Kartanon kalusteet ovat vuokralaisen käytettävissä ja vuokralainen saa kalustaa juhlatilat hänen tilaisuuteensa parhaalla mahdollisella tavalla käyttäen näitä kalusteita. Vuokranantaja antaa tässä neuvoja ja ohjeita. Mikäli vuokralainen haluaa tuoda juhlatilaan omia kalusteitaan tai laitteitaan, on siitä erikseen sovittava vuokranantajan kanssa. Kaikkien ulkopuolisten kalusteiden ja esineiden esim. soittimien jalat on varustettava huovalla tai muulla pehmeällä materiaalilla, etteivät ne vahingoita parkettilattioita.

Eteisen sekä kulmahuoneen kalustoa ei saa siirtää ilman vuokranantajan lupaa; sama koskee ikkunaverhoja kaikissa tiloissa. Vuokralainen ei myöskään saa naulata, liimata tai muuten vahingoittaa rakennuksen seiniä, ovia tai kalusteita. Rikkoutuneista rakenteista tai kalustosta sekä kohtuuttomasta siivoustyöstä veloitetaan vuokralaista erikseen.

4 Kirjasto

Kirjaston kirjat ovat Esbogård Ab:n omaisuutta, eivätkä ole vuokralaisen käytössä. Kirjojen poistaminen hyllyistä on kielletty.

5 Roskat ja tyhjät pullot

Vuokralainen huolehtii, että tilaisuuden jälkeen kartanon sisätiloihin ei jää roskia ja tyhjiä virvokeastioita. Roskat tulee viedä päärakennuksen päädyssä olevaan roskakatoksen astioihin. Pahviroskat pahvihäkkiin.

Tyhjiä pulloja ja tölkkejä ei saa jättää kartanolle/roskakatokseen. Vuokralainen huolehtii itse tyhjien virvokepakkauksien kierrätyksestä. Mikäli virvoke pullot ja tölkit jäävät vuokralaiselta niin veloitamme niistä erikseen.

6 Vuokralaisen kalusteet ja tavarat

Vuokralainen huolehtii, että heidän omat tavaransa ja kalusteet viedään pois kartanolta vuokra-ajan loputtua.

7 Paloturvallisuus

Mikäli vuokralainen käyttää palavia kynttilöitä koristeena, hän vastaa niiden paloturvallisuudesta sekä niiden mahdollisesti aiheuttamista noki- tai steariini tahroista. Keltaisen salin ja keskisalin kakluunien käytöstä on erikseen sovittava vuokranantajan kanssa.

Ulkokynttilät tulee sijoittaa vähintään 2m päähän rakenteista ja rakennusten seinistä niin, ettei niistä aiheudu vahinkoa kasvillisuudelle tai irtaimistolle. Mm pihapiirin isot kukkaruukut ovat huokoisia ja niihin noki yms. tarttuu helposti.

Palavien nesteiden säilyttäminen päärakennuksessa on kielletty.

Päärakennus on varustettu savuhälytysjärjestelmällä. Jos hälytyskello soi, vuokralaisen tulee evakuoida rakennus noudattaen pelastussuunnitelman ohjeita.

Kopion pelastussuunnitelmasta saa vuokranantajan edustajalta, lisäksi pelastussuunnitelman kopiota säilytetään alakerran ulko-oven ja pääkerroksen tarjoilukeittiön yhteydessä.

Espoon kartanon päärakennuksen vuokrauksen Sopimusehdot

Vuokralainen ja vuokranantaja sitoutuvat noudattamaan seuraavia sopimusehtoja.

Sopimusehdot

1 Vuokrauksen kohde

Vuokralaisen käytettävissä ovat vuokra-aikana, sopimuksessa mainittua tilaisuutta varten, Espoon kartanon päärakennuksen yläkerroksen juhlahuoneet ja alakerroksen holvikaarihuone, wc ja varasto. Keittiö ja kaikki muut tilat ovat palveluntarjoajan tiloja ja ne eivät ole vuokralaisen käytössä ilman erillistä kirjallista sopimusta. Lisäksi vuokralaisella on käytössään pää-rakennuksen piha ja ympäröivä puistoalue. Pysäköintialueena käytetään kartanon vanhan tallin pihaa, Peringintie1.

Vuokraukseen sisältyvät kalusteet ja ruokailuastiasto riippuen vuokrasopimuksesta. Kts erillinen liite. Vuokralainen vastaa irtaimistosta tilaisuuden aikana ja sitoutuu toimimaan niin, ettei kartanon historiallista kalustoa vahingoiteta.

Vuokranantaja vastaa vuokrattujen tilojen ja alueiden, normaalista siivouksesta.
Ylimääräisistä siivouksista veloitetaan hinnastomme mukaan.

2 Turvallisuus ja järjestys

Vuokralainen vastaa päärakennuksen ja sen ympäristön järjestyksestä ja vieraiden sisäänpääsystä tilaisuuden aikana sekä siihen liittyvien suunnittelu- ja valmistelu-töiden aikana. Vuokralainen vastaa siitä, että kaikki vieraat ja esiintyjät poistuvat päärakennuksesta ja sen ympäristöstä sovittuna aikana.

Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen, hänen vieraidensa tai henkilökuntansa omaisuudesta, jota vuokra-aikana säilytetään Espoon kartanon alueella.

3 Viranomaisten luvat

Vuokralainen huolehtii omalla kustannuksellaan kaikista viranomaisten edellyttämistä luvista sekä seuraamuksista, mitkä aiheutuvat viranomaisten vaatimusten laiminlyömisestä.

Espoon kartanon päärakennus on julkinen huvihuoneisto. Vuokralaisen tulee noudattaa kokoontumis-huoneistoluvan ehtoja mm. henkilöiden enimmäismäärän osalta.

Espoon kartanolla ei ole anniskeluoikeuksia ja vuokralaisen tulee huolehtia ns. alkoholi-ilmoituksesta viranomaisille mikäli vuokra-aikana tarjoillaan alkoholijuomia. Ilmoituksen voi tehdä poliisin internet sivustolla.

4 Sopimuksen voimaantulo, purkaminen ja muuttaminen

Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja varausmaksu on maksettu.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa tämä sopimus ilman seuraamuksia kuusi kuukautta ennen tilaisuutta. Tällöin ennakkomaksu palautetaan.

Vuokralaisella on oikeus purkaa tämä sopimus kuusi kuukautta ennen tilaisuutta. Tässä tapauksessa ennakkomaksua ei palauteta.

Mikäli vuokralainen purkaa tämän sopimuksen myöhemmin kuin kuusi kuukautta ennen tilaisuutta, vuokralainen maksaa 2/3 sovitusta vuokrasta.

Mikäli vuokralainen purkaa tämän sopimuksen myöhemmin kuin kolme kuukautta ennen tilaisuutta, vuokralainen maksaa kokonaan sovitun vuokrahinnan.

Vuokranantajalla on oikeus muuttaa tämän sopimuksen sisältöä kolme kuukautta ennen tilaisuutta. Mahdollisesta muutoksesta vuokranantajan on ilmoitettava kirjallisesti ja vuokralaisella on oikeus purkaa sopimus kahden viikon kuluessa. Mikäli vuokralainen haluaa purkaa sopimuksen, hänelle palautetaan kaikki maksetut ennakkomaksut, jotka koskevat tätä sopimusta.

Jos vuokranantaja tulipalon, vesivahingon, sähkökatkoksen, myrskyn tai muun ulkoisen vuokranantajasta riippumattoman syyn takia on estynyt noudattamaan tätä sopimusta, ei vuokranantaja ole velvollinen korvaamaan tästä aiheutuvia mahdollisia kuluja vuokralaiselle.